Kontrol Fikstürü Tasarımı

Kontrol fikstürleri, üretimi yapılacak ürünlerin istenen ölçü toleransları içerisinde olup olmadığının kontrolünü yapmak için tasarlanan inceleme aletlerinin bir adıdır. Karmaşık şekilli parçaları ölçmek için bir tasarlanmaktadır.  Kontrol fikstürlerinde doğru ve geçerli bir sonuç alabilmek için dikkat edilmesi gereken belli konular vardır.

Ölçümü yapılacak olan ürünün referans noktaları önceden belirlenmiş olup aşağıdaki başlıklar ışığında tasarım yapılmaktadır.

  1. Doğru ölçek şekli 
    Kontrol edilecek parçanın gerçek şeklini temsil eden gösterge adı verilen alan hassas bir şekilde makinede işlenmelidir. Üstelik yüksek hassasiyetli bir ölçüm makinesi ile doğrulanması gerekmektedir..
  2. Ölçümü yapılacak aparat şekli değişmemelidir
    Kontrolü yapılacak ürünün formunun işlendiği yapı sağlam bir kaide üzerine sabitlenmeli ve rijit bir şekilde durmalıdır.
  3.  Ölçek ve kontrol öğesi arasındaki konum değişmemelidir
    Ölçümü yapılacak olan ürün referans yerlerinen sabitlenmeli, pimler, kenetler (clamp) ile sabitlenerek oynaması engellenmektedir.

Kullanım şekli sağ tarafta gösterilen resim ile anlatılmıştır.
Resimdeki balık oyuncağı, formun işlendiği yere yerleştirilir ve formun olduğu yer ve balık oyuncağının konumunu hizalamak için 2 pim ile sabitlenir. Daha sonra balık oyuncağı ölçü aleti veya mastar kullanılarak ölçülür. Burada fikstür üzerine balık figürü ötelenerek işlenmekte ve balık sadece referans noktalarından temas etmektedir. Arada oluşan boşluk mastar ile kontrol edilerek istenen referans değerleri arasında olup olmadığı kontrol edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir