Reverse Engineering (Tersine Mühendislik)

Mühendislik tamam fakat Tersine mühendislik nedir? Sektörde çokca duyulan bu kavram belki yeni atılan arkadaşlarımız tarafından duyulmamış olabilir veya kulak aşinalığı olsa da içeriği hakkında bilgi edinmek isteyebileceklerini düşünerek bu köşeyi birazda onlar için hazırlamak istedim.Mevcut olan bir ürünün, parçanın veya herhangi bir eşyanın üzerinden farklı araçlar, teknolojik gereçler gibi yardımcı ekipmanlar kullanılarak ölçüsel verilerin çıkarılması, sırasıyla elde edilen bu ölçüsel veriler işlenerek tasarımdan imalata geçilip üretilmesi prosesleri olarak kabaca tanımlayabiliriz.

Mevcut olandan kastımız nedir? Hali hazırda çalışan bir makine parçası, sanatkar birinin yaptığı mobilya, heykel veya amorf bir ürün veya elle tutulabilir herhangi bir nesne olarak düşünebiliriz.

Tersine mühendisliğin aşamaları nelerdir?
Aslında işlem ilk aşamada tersine mühendislik işlemi yapılacak nesnenin ölçülerini çıkarmakla başlar. Elle çeşitli ölçü aletleri ile çıkarma, fotoğraf çekilerek bilgisayara aktarılması veya teknolojinin bize getirdiği en büyük kolaylıklardan olan 3 boyutlu tarama cihazları kullanarak verilerin bilgisayar ortamına aktarılması şeklinde yapılabilir.

3d Tarama
3 boyutlu tarama işlemi yapılacak işin kalitesi, istenen detaylar ve hassasiyet referans alınarak seçilen tarama cihazları ile yapılmaktadır. Bu cihazlar nesneyi tarayarak sanal ortamda bir nokta bulutu oluşturmaktadır. Sanal ortama alınan bu nokta bulutu üçgen prizmalar ile bir yüzeye dönüştürülür. Fakat herhangi bir geometrik altyapıya sahip olmadığı için istenen nitelikleri vermez. Çeşitli tasarım programları aracılığı ile daha önceden oluşturmuş olan geometrik alt yapısı olmayan bu yüzeyler üzerinden parametrik çizimler yapılarak gerçek 3d çizim ortaya çıkarılır. Bundan sonraki süre ise imalat prosesleridir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.